استودیو فردا

رسانه فکر فردا اکنون یکی از مراکز پر تکاپوی فیلمسازی در کشور محسوب میشود که بر تولید مجموعه های فاخر مستند و داستانی متمرکز شده است و در سال ۱۳۸۸ استودیو فردا را در غرب تهران راه اندازی کرده است. این استودیو از معتبر ترین استودیو های فیلمسازی بخش خصوصی محسوب می شود که خدمات و تجهیزات پیشرفته ای را در اختیار همکاران قرار می دهد.

  • امکان ورود و حرکت خودرو
  • عمق و ارتفاع مناسب (۱۳ متر در ۱۳ متر با ارتفاع ۵ متر)
  • تجهیزات حرکتی
  • پس زمینه ثابت کروماکی
  • پس زمینه ثابت سفید
  • تجهیزات نور داخلی و خارجی